Springer har publicerat ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience”

Boken ”Modern Solid Waste Management in Practice, The City of Malmö Experience” har publicerats av Springer. Författarna är Anna Bernstad Saraiva Schott, Henrik Aspegren, Mimmi Bissmont och Jes la Cour Jansen. Boken är baserad på Anna Bernstad Saraiva Schotts doktorandarbete på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Tillgänglig för beställning hos Springer genom den här länken.