Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten - energismartare än Haber Bosch?

Sammanfattning
Energieffektiv återvinning av näringsämnen för användning inom jordbruk kommer att bli allt viktigare i framtiden. Med den nyutvecklade teknologin NPHarvest kan både kväve och fosfor återvinnas ur avloppsvatten. Projektet syftar till att jämföra NPHarvest med de mer traditionella återvinningsteknikerna som är permanent installerade på Recolab i Helsingborg (NSVA). Återvinningseffektivitet, produktkvalitet och processkostnader kommer att utvärderas. Resultat från NPHarvest från tidigare försök har visat bra resultat men längre kontinuerliga tester och parallell jämförelse med annan återvinningsteknologi saknas. Testbädden på Recolab ger en unik möjlighet att jämföra olika tekniker under samma förhållanden. Projektet startar i januari 2021 när NPHarvest-piloten flyttas till Helsingborg och omfattar en flera månader lång testperiod. Målet är att förstå NPHarvests lämplighet och potential för ekonomisk och energieffektiv näringsåtervinning.

Syftet med detta projekt är att med långtidsförsök i pilotskala bekräfta kvaliteten på återvunna näringsprodukter från NPHarvest samt att utnyttja de unika möjligheterna till jämförelser med parallella teknologier på Recolab. Produkterna från NPHarvest är kväve som fångats i ammoniumsulfat och fast material rikt på fosfor. Analysen kommer att inkludera renhet, återvinningseffektivitet och mängd föroreningar såsom tungmetaller och hygieniska kvalitetsindikatorer. Prover kommer dessutom att samlas in för att möjliggöra organisk föroreningsanalys och odlingstester för gödningspotentialstudier, men detta innefattas inte i detta projekt.

Tidigare tester med NPHarvest som genomförts på Viikinmäki avloppsreningsverk 2019 visade att produkternas kvaliteter är i linje med lagstiftnings- /rekommenderade värden (Konola, 2019). Dessa tester var emellertid i mindre skala och de genomfördes med ofullständig processutrustning. Den parallella jämförelsen med andra näringsåtervinningsprocesser är också unikt för denna studie.

Se även projektet NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve.

 

 

Projekt titel: Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten – energismartare än Haber Bosch?
Projektledare / Organisation: Karin Jönsson (VA-teknik LTH) & Hamse Kjerstadius (NSVA)
Projektpartners: Aalto University i Finland, Sweden Water Research, NSVA/Recolab, Inst. Kemiteknik LTH
Telefon: 046-222 86 07 KJ, 010-490 97 00(vx) HK
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se; hamse.kjerstadius@nsva.se
Tidplan: Januari – December 2021
Total projektkostnad: Ca 2,25 MKR
Projektanslag: 352.000 kr
Finansiär: J. Gust. Richert stiftelse

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.