RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning

Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor.

Projektet förväntas generera utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar som inte kan reduceras i svenska avloppsreningsverk idag. Det innefattar etablering av riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad av svenska avloppsreningsverk med ozonering alternativt aktivt kol inklusive eventuella efterpoleringstekniker. Därtill genereras kostnadsuppskattningar som underlag för implementering vid olika svenska reningsverk.

Projekt titel: RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten
Projektledare: Michael Cimbritz
Organisation: LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 82 95
E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
 
Tidplan: Augusti 2014 – juni 2017
Total projektkostnad:
Projektanslag: Medel beviljas ett år i taget.
Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.