RoSOR - Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter

Sammanfattning

Hållbara attraktiva städer globalt kräver hushållning med vatten och nyttiggörande av samhällets restprodukter. I dagens storskaliga avloppssystem blandas avloppsvatten från toaletter med avlopp från bad, dusch och tvätt. Samtidigt når man inte en tillräckligt hög utsortering av matavfall från övriga avfallsflöden. Genom att separera toalettavlopp från övrigt hushållsavlopp och underlätta utsortering av matavfall kan man få en renare restprodukt och öka energiutvinning, samtidigt som man minskar vattenförbrukningen. Att införa sorterande avloppssystem lokalt kombinerat med matavfallinsamling är också en väg att klara framtidens krav på minskade utsläpp från avlopp samt kretslopp av fler växtnäringsämnen.

Genom att följa processen och byggnationen i två kommunala organisationer som planerar för källsorterande system ska projektets analysera erfarenheter, behov och innovationsbehov. Projektet följer arbetet i två kommunala organisationer med två arbetsgrupper; en för Mellansverige (Mälarenergi, Urban Water, JTI) och en för Södra Sverige (VA SYD, LTH, Sweco).

Projektet är ett Vinnova etapp 1. Projektet pågår: 2015-05-15 till 2016-01-21. JTI koordinerar projektet och VA-teknik Södra deltar tillsammans med Mälarenergi, SP Urban Water samt Sweco.

Projekt titel: RoSOR – Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter
Projektledare: Ida Sylwan
Organisation: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Adress: Ultunaallén 4, 756 51 Uppsala
Telefon: 010-5166973
E-post: ida.sylwan@jti.se
 
Tidplan: 2015-05-15 till 2016-01-21
Total projektkostnad: 678 000 kr
Projektanslag: Vinnova 500 000 kr. JTI, Mälarenergi, SP Urban Water, VA SYD, Sweco, LTH sammanlagt 178 000kr.
Finansiärer: Vinnova, JTI, Mälarenergi, SP Urban Water, VA SYD, Sweco, LTH.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.