Den varma och rena staden (del II)

VA-teknik vid LTH tillsammans med VA SYD (via Sweden Water Research) kommer att delta i fortsättningen av projektet ”Den varma och rena staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds kommun står som bidragsmottagaren och Markus Paulsson ska leda projektet. Projektet skall utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen. Användandet av spillvärme från industrier, nya typer av membran och odling av alger möjliggör bättre metoder än vid konventionell avloppsrening.

Två koncept för avloppvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka kommer att testas och utvärderas. Koncepten är ´energipositiv rening´ och ´kompakt rening´. En systemanalys av resultaten kommer också att göras för att beräkna drift-, ekonomi- och miljökonsekvenserna på hela reningsverk och för att undersöka möjligheten till systemintegration i befintliga reningsverk samt effekter på energisystemen.

Andra deltagare är: Lunds kommun, Alfa Laval, AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Ekobalans, ESS, Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, LTH, Norups gård, Purac, SLU,  Trelleborgs kommun

 

Projekt titel: Den Varma och Rena staden 2
Projektledare: Markus Paulsson
Organisation: Lunds kommun
Adress: Lunds kommun, Kommunkontoret, BOX 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-35 53 36
E-post: markus.paulsson@lund.se
 
Tidplan: Maj 2014 – Aug 2016
Total projektkostnad: 20 Mkr
Projektanslag: 10 Mkr (Vinnova – utmaningsdriven Innovation)
Finansiärer: Vinnova

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.