Nitrogen removal in process water from Gerum tunnel – a lab analysis using nitrification and denitrification as biological treatment

Student(er): Victoria Liljedahl

Handledare: Britt-Marie Wilén (Chalmers)

Examinator: Britt-Marie Wilén (Chalmers)

Projektperiod: Vår 2014

Förlagt vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.