Nomigas -Novel microbiological platform for optimization of biogas production

VA-teknik vid LTH  deltar i perioden 2014-2017 i ett stort dansk strategiskt projekt, Nomigas.

Projektet leds av Professor Per Halkjær Nielsen på Ålborg universitet. Från VA-teknik deltar Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen.

Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de involverade mikroorganismerna.

Förutom Ålborg och Lunds Universitet deltar flera danska forskargrupper i projektet. Från Sverige deltar också Primozone Production AB och från Danmark flera stora leverantörer och biogasanläggningar. En grupp av internationella forskare deltar som stöd för projektet.

VA-teknik kommer främst att jobba med rötning av matavfall och med analys av vilka förändringar i  populationen av mikroorganismer som används för att förutsäga processtörningar. Användning av ozon kommer att utvärderas tillsammans med Primozone Production AB.

Läs mer om projektet här.

Projekt titel: Nomigas
Projektledare: Svensk projektledare Jes la Cour Jansen
Organisation: VA-teknik vid Lunds tekniska högskola
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-2228999
E-post: Jes.la_Cour_Jansen@chemeng.lth.se
 
Tidplan: Januari 2014 till december 2017
Total projektkostnad: 30,5 miljoner DKK
Projektanslag: Till  VA-tekniks del 1,2 miljoner DKK
Finansiärer: Danske Strategiske Forskningsråd

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.