VÅRA NÄTVERK

VA-teknik Södra leder idag tre nätverk med syfte att främja utbyte av drifterfarenheter, kommuner emellan, inom avloppsvattenrening gällande biologisk fosforavskiljning, rejektvattenbehandling respektive biofilmsprocesser. Nätverken anordnar regelbundna träffar och workshops, genomför gemensamma projekt och samlar in information om de olika reningsteknikerna i nätverksspecifika databaser. Vid träffarna presenteras och diskuteras även den allra nyaste forskningen inom ämnesområdet. VA-teknik Södra leder också den klusteröverskridande ämnesgruppen Tillskottsvatten och bräddning. Ledarna för nätverken och ämnesgruppen kommunicerar med relevant(a) expertområden och samordnar verksamheten med dessa.

Bio-P-nätverket

Rejektvattennätverket

BioFiAN

© VA-Teknik Södra