Klimatpåverkan – beräkningsverktyg

Beräkningsverktyg för klimatpåverkan, uppdaterad 2021-05-18

Ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan har tagits fram i detta projekt. Tre delar finns, där beräkningsverktyget (Excel) utgör den första. En rapportdel utgör den andra delen, där det diskuteras systemgränser och antaganden som gjorts i verktyget, och en manualdel utgör den tredje delen som syftar till att vägleda användaren av verktyget.

Beräkningsverktyg i Excel: Beräkningsverktyg klimatpåverkan ver 4

Beräkningsverktyget på engelska: Calculation Tool Carbon Footprint Wastewater Treatment Plants – ver 4

Rapporten som hör till verktyget: Klimatpåverkan från avloppsreningverk rapportdel

Manualdelen för vägledning av verktyget: Klimatpåverkan från avloppsreningsverk manualdel

 

Har du tips, förslag, upptäckt felaktigheter eller vill diskutera användningen av beräkningsverktyget? Maila

susanne.tumlin at gryaab.se

Carbon Footprint Calculation Tool

In this project a simple tool for calculation of carbon footprints from wastewater treatment plants has been developed. There are three parts where the calculation tool (Excel) is the first part. There is also a report and a manual, these two parts are only available in Swedish.

Calculation tool for free download: Calculation Tool Carbon Footprint Wastewater Treatment Plants – ver 3

Report (in Swedish): Klimatpåverkan från avloppsreningverk rapportdel

Manual (in Swedish): Klimatpåverkan från avloppsreningsverk manualdel

 

If you have suggestions of improvements or if you have discovered faults in the calculations, or just want to discuss usage of the calculation tool, please email:

susanne.tumlin at gryaab.se

© VA-Teknik Södra