Rapporter

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand, Jes la Cour Jansen, 2016. Sammanfattning Rapporten presenterar processlösningar och erfarenheter från olika fullskaleanläggningar för avancerad rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. Sammanställningen har gjorts av…

THX2RKLM