NYHETER

Vad är Eco-shift, egentligen?

Vad är Eco-shift, egentligen?

Vid ett välbesökt seminarium den 31 januari i Lund diskuterade gästprofessor Zaini Ujangfrån Universiti Teknologi Malaysia sina tankar om Eco-shift, d.v.s. vad som behövs för att få till förändring mot ett mer hållbart samhälle. Vill du veta mer om detta,…

Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

Vattenstämman 14–15 maj i Örebro

“Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.” I år står Örebro som arrangörer. VA-teknik Södra medverkar – kom gärna och besök oss i vår monter! Klicka på Read more för att aktivera länken…

Vattenforskarskolan

Vattenforskarskolan

VA-teknik Södra stod som värd i Lund för den första delen av Vattenforskarskolans kurs om avloppsvatten. Under tre intensiva dagar diskuterades allt från historiska beslut som fortfarande påverkar utformingen av dagens VA-system och reningstekniker som används idag till drivkrafter för…

THX2RKLM