NYHETER

Vattenvisionen 2030

Vattenvisionen 2030

Under första dagen på Vattenstämman 2019 presenterade Klara Westling (IVL Svenska Miljöinstitutet) och Erik Kärrman (RISE) från redaktionsgruppen den nya vattenvisionen: Vattenvisionen – Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030. Aktörerna i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad…

THX2RKLM