NYHETER

Rapport om förgasning av slam

Rapport om förgasning av slam

“Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik”, VA-teknik Södra Rapport Nr. 10, 2018, är en del av ett projekt om termisk förgasning inom VA-teknik Södras fokusgrupper Framtidens avloppsvattenrening och Energi och Resurshushållning, men utgör också en del…

Nytt projekt

Nytt projekt

Dagvattengruppen vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola, med biträdande professor Ann-Margret Strömvall och specialist Karin Björklund i spetsen, har tilldelats pengar från VINNOVA:s satsning “Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030”. Projektet ”Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och…

THX2RKLM