NYHETER

Projektet MACROs slutkonferens

Projektet MACROs slutkonferens

MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. MACRO, som står för MAt i Cirkulära RObusta system (läs mer här), där LTH, NSVA och Sweden Water Research tillsammans…

LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet. Projektets främsta syfte är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem med placering i Lidköpings kommun, Ängens avloppsreningsverk. För mer information se faktablad här eller på Lidköpings kommuns hemsida. 

Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster 29–30/11 2018

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Doktorander från SWR presenterar pågående forskningsprojekt tillsammans med aktuella uppdateringar inom teman som mikroplast, läkemedelsrening och utmaningar kring torka och klimatförändringar. Många av VA-teknik Södras medlemmar presenterar…

Temadag kring rötning 24 oktober 2018

Temadag kring rötning 24 oktober 2018

Den 24 oktober 09.15–15.40 hålls i Aalborg en temadag under rubriken: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle. Från VA-teknik Södra deltar Åsa Davidsson som ska tala om svenska erfarenheter av biogasproduktion. Program och anmälan här. 

THX2RKLM