Historik

VA-teknik Södra startade sin verksamhet år 2009 då fem industridoktorandprojekt etablerades. Industridoktorandprojekt har sedan varit kärnan i projektprogrammets forskningsaktiviteter som allt eftersom har resulterat i nya projekt med nya och flera delaktiga parter. Detta för att stärka och bredda satsningen på forskning inom fler områden.

THX2RKLM