Kommunikation

Kommunikationsstrategi
I december 2022 beslutades VA-teknik Södras kommunikationsstrategi med ny grafisk profil. Här kan du läsa kommunikationsstrategin i sin helhet.

Grafisk profil
Vår logotyp består av ett grafiskt element och vårt namn. Logotypen finns i olika varianter för att passa de olika bruksområdena. Här nedan kan du ladda hem logotypen. Logotypen får inte ändras avseende färg eller komposition.

Logotyp Digital (RGB), vit text, PNG-format
Logotyp Digital (RGB), vit text, JPEG-format
Logotyp Digital (RGB), svart text, PNG-format
Logotyp Digital (RGB), svart text, JPEG-format

For andra format av logotypen (.eps) eller ikonen, kontakta hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se

Det finns även en powerpoint-mall som följer vår grafiska profil. Här hittar du VA-teknik Södras powerpoint-mall.

Här hittar du färgerna som ingår i VA-teknik Södras grafiska profil.

THX2RKLM