Expertområden

Expertområdena omfattar områden där VA-organisationerna ser att de har som störst behov av kunskap och utveckling. Grupperna har en ledare från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området. Inom varje fokusämne ska ansvar och initiativ tas till att utveckla området genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar. Gruppledarna kommer att tillämpa olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. De kan t ex arrangera möten och seminarier, initiera projekt och litteraturstudier.

Här kan du läsa mer om varje expertområde:

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Recirkulation av växtnäring, energi och material (ReVEM)

Mikrobiologi inom VA

Återvunnet vatten

Urbana avrinningar

Urban vattenplanering med fokus på klimatanpassning

Tillskottsvatten och bräddning

Dagvattenkvalitet

© VA-Teknik Södra