Inbjudan till slutseminarium

Inbjudan till slutseminarium

Projektet Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk (ELSA) avslutades nyligen. Resultatet är en rapport som kan bidra till att höja kunskapsnivån kring luftningen i VA-branschen. Välkommen på slutseminarium i Göteborg eller Stockholm där projektet presenterar de viktigaste delarna av innehåll och…

© VA-Teknik Södra