LIWE LIFE

LIWE LIFE

Vad är LIWE LIFE? LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet som sträcker sig från 2018 till 2023. I projektet ingår förutom Lidköpings kommun även Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, VA-teknik vid Lunds tekniska högskola,…

Projektet MACROs slutkonferens

Projektet MACROs slutkonferens

MACRO är ett Vinnova-finansierat projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering. MACRO, som står för MAt i Cirkulära RObusta system (läs mer här), där LTH, NSVA och Sweden Water Research tillsammans…

LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE LIFE – nytt projekt

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet. Projektets främsta syfte är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem med placering i Lidköpings kommun, Ängens avloppsreningsverk. För mer information se faktablad här eller på Lidköpings kommuns hemsida. 

THX2RKLM