Konferensdeltagande

Konferensdeltagande

VA-teknik Södra var på plats vid den 9e internationella konferensen om biofilmreaktorer 28‑31 maj 2013 i Paris. Maria Piculell, indutridoktorand på AnoxKaldnes, presenterade sitt arbete On the Roles of Biofilm and Suspended Biomass in MBBR Systems. Medförfattare är Thomas Welander…

Konferensdeltagande

Konferensdeltagande

VA-teknik Södra var väl representerat på konferensen Holistic Sludge Management, May 6-8, 2013 i Västerås. Jes la Cour Jansen var med i program- och arrangemangskommitén och var ordförande på flera sessioner. Totalt 6 artiklar från VA-teknik Södra var antagna för…

Prisat examensarbete

Tova Anderssons examensarbete Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall har fått SYSAVs uppsatsstipendium 2013. Läs mer på:http://news.cision.com/se/sydskanes-avfallsaktiebolag–sysav/r/lundastudenter-prisade-pa-sysavdagen,c9407280 och hitta uppsatsen här: http://www.vateknik.lth.se/exjobb/E628.pdf

Examensarbeten

Mahan Amani Geshnigani presented her thesis project Methane production from separate digestion of primary and biological sludge. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius. Examinator Jes la Cour Jansen. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA.

Examensarbeten

Malin Isgren och Patrick Mårtensson presenterade examensarbetet Methane formation in sewer systems. Handledare var David Gustavsson och Jes la Cour Jansen. Examinator var Karin Jönsson.

Disputationer/licentiater

Gerly Hey defended her thesis Application of chemical oxidation processes for the removal of pharmaceuticals in biologically treated wastewater. Faculty opponent was Dr. Marie-Noëlle Pons, Université de Lorraine, France. Main supervisor was Jes la Cour Jansen and co‑supervisor was adjunct…

Examensarbeten

Nya examensarbeten påbörjas: Liu Sha – Evaluation of leachate Treatment at Måsalycke and Hedeskoga Landfills. Handledare Karin Jönsson och examinator Jes la Cour Jansen. Du Binghui och Wu Quian – Modeling flooding in Kokkedal, Denmark. Handledare Henrik Sønderup och HenrikThorén,…

Nya projekt

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS är ett ERA-net-projekt finansierat av energimyndigheten. Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp…

Prisat examensarbete

Prisat examensarbete

Salar Haghighatafshar fick Rambølls stipendium för bästa examensarbete inom MILJÖ 2012 för examensarbetet Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae. Du hittar kommitténs motivering här och rapporten här.

THX2RKLM