Ämnesgrupper

Samverkan mellan högskoleprogrammen och andra viktiga aktörer

Ämnesgrupper är samarbeten mellan de olika klustren inom VA-området. Ämnesgrupperna är arbetsgrupper och består av viktiga aktörer som alla är intresserade av samma forskningsfrågor. Här finns representanter från högskoleprogrammen men ofta även andra nyckelpersoner utanför dessa. Syftet är att etablera samarbeten över klustergränserna och med andra viktiga aktörer så att bästa möjliga kunskap och kompetens kombineras för att lösa aktuella frågeställningar.

Ämnesgrupperna har ett tydligt bottom-up-perspektiv vilket innebär att det är klustermedlemmarnas högst prioriterade forskningsområden som ligger till grund för ämnesgruppens arbete. Forskningsfrågorna ligger i skärningspunkterna mellan de deltagande klustren.

Arbetet i ämnesgrupperna fokuserar främst på

  • att definiera frågeställningar och kunskapsbehov som ligger till grund för forskningsprojekt samt att koordinera ansökningar till gemensamma forskningsprojekt
  • att anordna workshops och föreläsningar samt att föreslå eller anordna utbildningsaktiviteter för att höja branschens kompetens inom området
  • att vara ett nätverk för kunskapsutbyte mellan klustren och externa partners som ej är medlemmar i något kluster.

I dag finns tre ämnesgrupper vilka presenteras via länkarna nedan:

 

 

 

 

 

© VA-Teknik Södra