Utvärdering av elektroporationens förmåga att öka biogaspotentialen i slam

Förslag

Elektroporation har använts i mer än 40 år inom cellforskningen för att göra små porer i cellmembran genom att nyttja ett pulserande elektriskt fält med snabb växling av strömriktningen. Inom de sista 10 åren har processen använts till att förbättra rötning av slam och andra biomassor där nedbrytningen av cellväggar är centralt (Rittmann et al., 2008). Processen har dokumenterad tydlig effekt; men har inte fått något kommersiellt genomslag.

Företaget Arc Aroma Pure i Lund har tagit fram ett nytt tekniskt koncept för styrning av processen och de första fullskaleanläggningarna har tagits i drift på OX2s anläggning i Helsingborg och på Klippans reningsverk.

Examensarbetets syfte blir att beskriva och utvärdera i vilken omfattning elektroporation kan utöka metanproduktionen av slam från avloppsreningsverk, främst biologisk överskottslam.

Arbetet kommer att innefatta provtagning vid en eller flera anläggningar i drift och experiment i Arc Aroma Pures laboratorium i Lund. Metanpotentialen kommer att utvärderas i VA-tekniks laboratorium på LTH. Också andra parametrar som kan påverkas av elektroporation till exempel löst COD, VS, kommer att analyseras.

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi-, väg och vatten eller bioteknik. Rekommenderade förkunskaper VVA030 (Urbana vatten) eller motsvarande och god erfarenhet av laboratoriearbete.

Kontaktperson

Åsa Davidsson (lektor VA-teknik) asa.davidsson@chemeng.lth.se

Som biträdande handledare kommer Lars Gunnarsson, Tunberg AB och Jes la Cour Jansen (senior professor VA-Teknik) att medverka. Arc Aroma Pures laboratorium i Lund medverkar också.

Start

Start ht 2017 eller enligt överenskommelse.

Full-scale application of focused-pulsed pre-treatment for improving biosolids digestion and conversion to methane.  Bruce E. Rittmann, Hyung-sool Lee, Husen Zhang, Jared Alder, James E. Banaszak and Ronald Lopez. Water Science & Technology | 58.10 | 2008
THX2RKLM