Pågående examensarbete

Inhibition of Nitrification in Industrial wastewater – identification of sources and recommendations for technical measures to reduce toxicity

Student(er) Jennifer Ekholm, Vidar Aspelin Handledare Karin Jönsson, Jimmy Nilsson, Kristian Sandberg Examinator Åsa davidsson Projektperiod Jan 2017- juni 2017 Förlagt vid LTH Jennifer och Vidar studerar nitrifikationshämning i industriavloppsvatten med avseende på identifiering av källor och eventuella praktiska åtgärder…

THX2RKLM