Pågående examensarbete

Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

Student(er) Amanda Eriksson Handledare Karin Jönsson, LTH. Bitr. handl. Lars-Gunnar Johansson, LBVA Examinator Per Falås Projektperiod Jan 2018- maj 2018 Förlagt vid Avdelningen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH, samt Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad Under sommaren 2015 försämrades den…

THX2RKLM