NYHETER

Klimatsäker stad

Klimatsäker stad

Under temat Klimatsäker stad skriver Henrik Aspegren, VA-teknik Södras ordförande, i LTH-Nytt, nr 2 2017, om att närheten till vatten är en värdehöjare för bostäder men att vatten också kan vara ett problem för staden. Tillsammans med tre andra LTH-forskare…

Filip Nilsson disputerade den 2 februari 2018

Filip Nilsson disputerade den 2 februari 2018

Fredagen den 2 februari 2018 försvarade Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip har skrivit sin doktorsavhandling som industridoktorand på företaget Primozone Production AB. Opponent vid…

Vattenstämman 22–23/5 2018

Vattenstämman 22–23/5 2018

Vattenstämman hålls i år i Helsingborgs Arena. Temat för dagarna är VAtten – en VAlfråga 2018. Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun…

VA-teknik Södras planeringsdagar

VA-teknik Södras planeringsdagar

Årets planeringsdagar hålls 17/4–18/4. Boka därför in dagarna redan nu i din kalender! Vi träffas på Margretetorps Gästgifvaregård för några välfyllda planeringsdagar. Här bjuds på bland annat intressanta presentationer från arbetet inom olika projekt, diskussioner kring ansökan inför nästa period av…

THX2RKLM