NYHETER

Ny SVU-rapport om rejektvattenbehandling

Ny SVU-rapport om rejektvattenbehandling

Strängare reningskrav för kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige och med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktionen på avloppsreningsverk. I rapporten ”Rejektvatten-behandling – en kunskapssammanställning” ges en…

Fredrik Stenström disputerar 17 november

Fredrik Stenström, industridoktorand på VA-ingenjörerna AB, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Risk of nitrous oxide emissions and potential of bioaugmentation when treating digester supernatant via nitrification-denitrification” den 17 november kl 13.00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund). Opponent vid disputationen…

Carolina Suarez disputerade 13 oktober

Carolina Suarez, doktorand vid Göteborgs universitet, försvarade sin doktorsavhandling med titeln ”Microbial communities in anammox- and nitrifying biofilms” den 13 oktober kl 10.00 på Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 7A, i hörsal Ragnar Sandberg. Opponent vid disputationen…

Den klimatsäkra staden

Den klimatsäkra staden

Henrik Aspegren, ordförande i VA-teknik Södra, deltog i panelen vid samtalet kring Den klimatsäkra staden som hölls den 17 maj på Skissernas museum i Lund. Frågor för panelsamtalet var: Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger…

THX2RKLM