NYHETER

Pågående examensarbeten på VA-teknik, LTH

Sex studenter gör sina examensarbeten inom VA-teknik på LTH under våren 2018. Therese Grönvall och Linnea Ek undersöker regnintensitetens inverkan på avrinningskoefficienten, Amanda Eriksson gör en studie kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys på Västra Strandens ARV i Halmstad, Evalyne Arinaitwe…

Vattenforskarskolan

Vattenforskarskolan

I härliga minus 22 graders kyla träffades Vattenforskarskolans medlemmar i Luleå den 7–8 februari för det årliga seminariet. På programmet stod bland annat VR (virtual reality), Vatten på Mars? (och vi fick reda på vad det är i filmen ”The…

Key note om granuler av Britt-Marie Wilén

Key note om granuler av Britt-Marie Wilén

Britt-Marie Wilén vid Chalmers ska hålla ett key note speech vid konferensen IWA Biofilms: Granular Sludge system conference, 18–21 mars i Delft, Nederländerna. Britt-Marie har lång erfarenhet av att arbeta med aktiverad slamflockning, biofilmsbildning och granulering och i sitt key…

Ny fortsättningskurs i avancerad avloppsvattenrening

Under vårterminen 2018 ges en ny fortsättningskurs i Avancerad avloppsvattenrening vid Institutionen för kemiteknik på LTH. Kursen är avsedd för sistaårsstudenter och doktorander och handlar om dimensionering av olika processer, från aktivslam- och biofilmssystem till avancerad rening för avskiljning av organiska mikroföroreningar.…

THX2RKLM