Forskningsprojekt

Vattenresilienta städer

Projektets syfte är att hjälpa Skånes städer att bli mer resilienta mot klimatförändringar. Huvudidén är att utvärdera hur övergripande vattenplanering fungerar i ett antal Skånska städer och bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera framtida vattenutmaningar. Samarbetet kommer…

THX2RKLM