IWA Webinar Modeling Resource Recovery

IWA MIA specialist group (modelling and integrated assessment) kommer att ge sitt andra webinar tisdagen 6 februari kl 16:00 CET (se info och länk för registrering nedan). Temat är Modelling Resource Recovery: State of the art and future challenges. Hosts: Ingmar Nopens,…

Microplastics

Microplastics

Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9, 2017. Författare Susanne Tumlin från Gryaab och moderator under de två dagarna. I rapporten sammanfattas konferensen och den workshop som hölls dag två. Konferensen anordnades av Sweden Water Research,…

Gryaab arbetar med ökad processförståelse

En serie försök på Ryaverket visar att flera förbättringsmöjligheter kan uppdagas med en ökad processförståelse. Försöken har genomförts i olika skalor. I full skala har rötkamrarna drivits i serie under några perioder och parallellt vid andra tillfällen. Det är tydligt att en något högre…

VA-teknik Södra presenterade på Lunds universitets 350-årsjubileumsarrangemang – No More Atlantis

VA-teknik Södra presenterade på Lunds universitets 350-årsjubileumsarrangemang – No More Atlantis

Den 23 november presenterade Salar Haghighatafshar sin forskning på konferensen ”No More Atlantis” som arrangerades som en del av Lunds universitets 350-årsjubiléum. Konferensen samlade forskare inom vattensektorn, miljövetare, stadsplanerare, vattentjänstföretag, övrig industri, försäkringsbolag, byggherrar samt en intresserad allmänhet. Läs mer…

Fredrik Stenström är nu teknisk doktor

Fredrik Stenström är nu teknisk doktor

Industridoktoranden Fredrik Stenström från VA-ingenjörerna/Veolia försvarade sin avhandling fredagen den 17 november på VA-teknik, LTH inför ett 70-tal lyssnare. Professor Norbert Jardin från Ruhrverband gjorde en lysande insats som opponent och betygsnämndsledamöterna professor Sara Hallin SLU, docent Monica Odlare Mälardalens…

Sweden Water Research-dagen 2017

Sweden Water Research-dagen 2017

Den sista fredagen i november infaller den årliga Sweden Water Research-dagen, och tre av VA-teknik Södras doktorander som finansieras av SWR och dess moderbolag presenterade sin forskning. Ellen Edefell pratade om Läkemedelsrester i avloppsvatten – Vad ska bort och hur;…

THX2RKLM