Inhibition of Nitrification in Industrial wastewater – identification of sources and recommendations for technical measures to reduce toxicity

Student(er) Jennifer Ekholm, Vidar Aspelin Handledare Karin Jönsson, Jimmy Nilsson, Kristian Sandberg Examinator Åsa davidsson Projektperiod Jan 2017- juni 2017 Förlagt vid LTH Jennifer och Vidar studerar nitrifikationshämning i industriavloppsvatten med avseende på identifiering av källor och eventuella praktiska åtgärder…

Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening (VA-teknik Södra)och VA-teknik, LTH anordnade seminariet ”Partikelfritt – Framtidens melodi?” i vilket följande föredrag presenterades: Advances in Particle Separation for Waste2Value concepts in Wastewater Treatment – Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands Municipal wastewater…

THX2RKLM