Enikö Szabo är nu doktor

Enikö Szabo försvarade sin avhandling med titeln ”Composition and dynamics of the bacterial community in aerobic granular sludge reactors” den 9:e juni på Chalmers tekniska högskola. Fakultetsopponenten var Dr. David Weissbrodt från TU Delft i Nederländerna. Britt-Marie Wilén var Enikös…

Workshop om mikroplaster

Workshop om mikroplaster

Sweden Water Research och VA‑teknik Södra anordnar, torsdagen den 9 november, en workshop för intresserade forskare, för att gemensamt identifiera angelägna frågor för fortsatt forskning. Separat inbjudan kommer att skickas ut senare. Vid frågor – kontakta Hans Bertil Wittgren på…

THX2RKLM