Vattenrening på bryggeri – Nya lösningar

Student(er) Sanna Olsson
Handledare Åsa Davidsson
Examinator Michael Cimbritz
Projektperiod Jan 2017- juni 2017
Förlagt vid LTH – Miljövetenskap vid LU 
Sanna studerar rening av avlopp från mikrobryggeri i samarbete med Miljöbron och Remmarlöv bryggeri. Remmarlöv är ett expanderande bryggeri som är intresserade av att hitta en avloppslösning för framtiden.

 

THX2RKLM