A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems

Student(er) Christine Thomas
Handledare Salar Haghighatafshar
Examinator Karin Jönsson
Projektperiod Jan 2017- juni 2017
Förlagt vid LTH
Christine undersöker avledningssystemets betydelse i kalibrering av 1D avrinningsmodeller. Hon kommer i sitt arbete att diskutera om kalibreringsresultat (framför allt avrinningskoefficient) är desamma för avrinningsmodeller på avrinningsområden med rörledningar och öppna (blågröna) system.

 

THX2RKLM