Nyheter från VA-teknik Södra

Projekt: Sammanställning av befintlig kunskap om tillskottsvattens påverkan på avloppsvattenrening

Tillskottsvatten påverkar avloppsreningsverk i hög grad och leder till både driftssvårigheter, ökade utsläpps-mängder, ökade kostnader, merarbete och ökad energi- och kemikalieåtgång. Syftet med detta projekt är att undersöka hur tillskottsvattensproblematiken hanteras och hur omfattande tillskottsvattensproblemen är i olika städer, med…

Exjobbsredovisningar

–          Tisdagen den 14 juni kl. 10.30 redovisar Madelaine Hellborg Lapajne sitt examensarbete ”Värmeåtervinning och rening av gråvatten”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Hamse Kjerstadius (LTH) och Marinette Hagman (NSVA/LTH), Examinator: Åsa Davidsson. –          Torsdagen den 16…

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand, Jes la Cour Jansen, 2016. Sammanfattning Rapporten presenterar processlösningar och erfarenheter från olika fullskaleanläggningar för avancerad rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. Sammanställningen har gjorts av…

Ny adjungerad lektor på VA-teknik, LTH

Ny adjungerad lektor på VA-teknik, LTH

Marinette Hagman, Forsknings- och Utvecklingsansvarig på NSVA, är från och med april 2016 adjungerad lektor på VA-teknik, LTH inom sorterande avloppssystem och svårnedbrytbara ämnen i avloppsvatten. Hon kommer bl a att arbeta med handledning av doktorander och examensarbetare.

Ny SVU-rapport

Rapporten ”Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning” har nu publicerats av Svenskt Vatten Utveckling. Rapporten har författats av Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand och Jes la Cour Jansen.