Nyheter från VA-teknik Södra

Populärvetenskapligt om forskningsprojekt

Två av VA-teknik Södras doktorander som deltog i Vattenforskarskolans kurs i populärvetenskapligt skrivande under våren har nu fått sina lättlästa artiklar om sin forskning publicerade i tidskriften Vatten. Emma Fältström skriver om det detektivarbete som uppströmsarbete innebär och Maja Ekblad…

Vill du veta mer om mikroplaster?

Vill du veta mer om mikroplaster?

Kom och lyssna på och diskutera med experter den 8 november i Malmö. Seminariet som är ett samarbete mellan Sweden Water Research, IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten är öppet för alla. Seminariet hålls på engelska. Programmet och…

Nytt projekt om cirkulär ekonomi

Projektet ”Circular Economy for Water, Energy & Materials in Oceanhamnen in the City of Helsingborg” syftar till att utvärdera komponenterna i källsorteringssystemen (svartvatten, grått vatten och matavfall) som införs i Helsingborg. Informationen skall tas fram för att senare kunna utföra en…

THX2RKLM