Nyheter från VA-teknik Södra

Per Falås åter på LTH

Per Falås åter på LTH

Per Falås är nu anställd som forskare på VA-teknik, LTH. Per disputerade 2012 på VA-teknik, LTH inom biologisk rening av läkemedelsrester och har sedan dess varit anställd på forsknigsinstitutet EAWAG i Schweiz. Per kommer att delta i projekten Nomigas och…

Nya projekt

Karin Björklund på WET (Chalmers) har fått sammanlagt 230 000 kr i anslag från J. Gust. Richert stiftelse och Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för studien ”Avskiljning av organiska föroreningar i dagvattendammar”. Provtagning av inkommande och utgående vatten, sediment och biofilm…

Exjobbsredovsinig

Hanna Dufvenberg kommer att presentera sitt examensarbete med titeln ”Rening av dagvatten med hjälp av biofilter” den 21 september kl 14-15 på VA-teknik, LTH. Karin Vendt, WSP och Michael Cimbritz, LTH är Hannas handledare och Karin Jönsson, LTH är examinator.

VA-teknik Södra medverkar i VA-mässan

VA-teknik Södras medlemmar kommer aktivt att bidra till VA-mässan på Elmia, 27-29 september, genom att hålla presentationer på seminarier och erbjuda sin kunskap inom olika ämnen vid ”Speakers’ corner”. Nedan ses några av föreläsningarna som VA-teknik Södraamedlemmar kommer att hålla…