Nyheter från VA-teknik Södra

Ny doktorandtjänst utlyst på Chalmers

Avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers söker doktorand inom Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser. För att läsa mer om tjänsten och ansökan klicka på den här länken.

Vattenforskarskolan tar emot ansökningar

Vattenforskarskolan är nu öppen för ansökningar från doktorander. Ansökan till Vattenforskarskolan kan göras på forskarskolans hemsida via den här länken. Är man antagen till forskarskolan kan man anmäla sig till kick-off-mötet (både doktorander och deras handledare) som äger rum 6-7…

Tobias Hey är nu doktor

Tobias Hey är nu doktor

I en fullsatt sal försvarade industridoktoranden Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials på VA-teknik LTH den 9 december. Tobias är anställd på VA SYD och har utfört sitt forskningsarbete…

VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp & Miljö 2017 i Växjö den 24–25 januari 2017. Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt rörande kommunalt…

THX2RKLM