Nyheter från VA-teknik Södra

Tobias Hey är nu doktor

Tobias Hey är nu doktor

I en fullsatt sal försvarade industridoktoranden Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials på VA-teknik LTH den 9 december. Tobias är anställd på VA SYD och har utfört sitt forskningsarbete…

VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

VA-teknik Södra medverkar i #NAM17

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp & Miljö 2017 i Växjö den 24–25 januari 2017. Konferensen blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt rörande kommunalt…

Nya projekt

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat medel till projektet Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning vilket är ett samarbete mellan bl a Chalmers och Sweden Water Research. För mer information om projektet kontakta David Gustavsson (Gustavsson@vasyd.se). Ett…

Disputation 9 december – Tobias Hey

Disputation 9 december – Tobias Hey

Fredagen den 9 december kl 09.15 försvarar Tobias Hey sin doktorsavhandling Municipal Wastewater Treatment by Microsieving, Microfiltration and Forward Osmosis – Concepts and Potentials i Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum IKDC, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola LTH, Lund. Tobias är…