Nyheter från VA-teknik Södra

Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Seminariet “Partikelfritt – Framtidens melodi?” hölls på LTH

Fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening (VA-teknik Södra)och VA-teknik, LTH anordnade seminariet ”Partikelfritt – Framtidens melodi?” i vilket följande föredrag presenterades: Advances in Particle Separation for Waste2Value concepts in Wastewater Treatment – Arjen van Nieuwenhuijzen, Witteveen+Bos Consulting Engineers, Deventer, the Netherlands Municipal wastewater…

Ny doktorandtjänst utlyst på Chalmers

Avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och miljöteknik på Chalmers söker doktorand inom Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser. För att läsa mer om tjänsten och ansökan klicka på den här länken.

Vattenforskarskolan tar emot ansökningar

Vattenforskarskolan är nu öppen för ansökningar från doktorander. Ansökan till Vattenforskarskolan kan göras på forskarskolans hemsida via den här länken. Är man antagen till forskarskolan kan man anmäla sig till kick-off-mötet (både doktorander och deras handledare) som äger rum 6-7…

THX2RKLM