Nyheter från VA-teknik Södra

Nytt projekt: Termofil rötning

Nytt projekt: Termofil rötning

Ett nytt projekt med termofil rötning kommer att startas upp i höst på Gryaab och delfinansieras av VA-teknik Södra. Syftet med projektet är att ta reda på hur en omställning till termofil rötning från mesofil bör ske, samt vilka effekter…

Exjobbsredovisning

Onsdagen den 24 augusti, kl. 14.00 redovisar Naima Forså och Caroline Ingvar-Nilsson sitt examensarbete ”Införande av kväve- och fosforrening i Malaysia”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH), Azmi Ariz (UTM) och Zaiton Majid (UTM), Examinator: Åsa Davidsson.

Projekt: Sammanställning av befintlig kunskap om tillskottsvattens påverkan på avloppsvattenrening

Tillskottsvatten påverkar avloppsreningsverk i hög grad och leder till både driftssvårigheter, ökade utsläpps-mängder, ökade kostnader, merarbete och ökad energi- och kemikalieåtgång. Syftet med detta projekt är att undersöka hur tillskottsvattensproblematiken hanteras och hur omfattande tillskottsvattensproblemen är i olika städer, med…

Exjobbsredovisningar

–          Tisdagen den 14 juni kl. 10.30 redovisar Madelaine Hellborg Lapajne sitt examensarbete ”Värmeåtervinning och rening av gråvatten”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Hamse Kjerstadius (LTH) och Marinette Hagman (NSVA/LTH), Examinator: Åsa Davidsson. –          Torsdagen den 16…